24 FEBRUARI 2022

Mässan kommer att äga rum på Linköpings universitet mellan klockan
10.00 och 14.00. De Affärsjuridiska programmen består av närmre 300 studenter på
kandidatnivå, och drygt 100 studenter på masternivå, varav de flesta besöker mässan
och tar del av dagens olika events. Det kommer även bjudas in juridikstuderande från
Karlstad och Örebro. Dagen erbjuder alltså möjligheten att träffa flera hundra
blivande jurister, vilket gör Juroday till ett utmärkt tillfälle för er att marknadsföra
företag, presentera eventuella traineeprogram, stipendium eller examensarbeten för
studenter.

I samband med mässan kommer inspirationsföreläsningar att hållas. Det finns även
möjlighet för företag att erbjuda studenter individuell CV granskning med tips
inför framtida intervjuer samt kontaktsamtal. Det är uppskattade aktiviteter som ni vid
intresse mer än gärna får bidra med.

Dagen avslutas med en bankett dit alla utställare, lärare och studenter är varmt välkomna.
Det är ett väldigt bra tillfälle för företagsrepresentanter och studerande att mingla i en avslappnad miljö
och utveckla de kontakter de fått under dagen. Banketten består av en
trerättersmiddag med underhållning.

MÄSSAN

Juroday är affärsjuristernas årliga arbetsmarknadsdag som äger rum på Linköpings Universitet.

Juroday är till för att skapa en mötesplats för studenter och företag, där studenterna kan få kontakt med framtida arbetsgivare och där företag får en chans att marknadsföra sig, samt presentera eventuella traineeprogram eller erbjuda stipendium/examensarbetesplats till studenterna. 






BESÖKARE

Mässan är främst skapad för studerande på de Affärsjuridiska programmen men även andra studerande är varmt välkomna och brukar besöka arbetsmarknadsdagen.