24 FEBRUARI 2022

Juroday 2022 kommer inte ske som vanligt.
I år styr vi istället om och anordnar en alternativ mässa på Kårhuset Kollektivet i Linköping. 

Mässan kommer att äga rum på Kårhuset Kollektivet mellan klockan

9.00 och 14.00. Studenter bjuds in till föreläsning med utställande företag och sedan en gemensam lunch. 

I samband med mässan kommer inspirationsföreläsningar och  att hållas. Det finns även
möjlighet för företag att erbjuda studenter individuell CV granskning med tips
inför framtida intervjuer samt kontaktsamtal. Det är uppskattade aktiviteter som ni vid
intresse mer än gärna får bidra med.

Dagen avslutas med en lunch där alla utställare och studenter är varmt välkomna.
Det är ett väldigt bra tillfälle för företagsrepresentanter och studerande att mingla i en avslappnad miljö
och utveckla de kontakter de fått under dagen. 

MÄSSAN

Juroday är affärsjuristernas årliga arbetsmarknadsdag som äger rum på Linköpings Universitet.

Juroday är till för att skapa en mötesplats för studenter och företag, där studenterna kan få kontakt med framtida arbetsgivare och där företag får en chans att marknadsföra sig, samt presentera eventuella traineeprogram eller erbjuda stipendium/examensarbetesplats till studenterna. 


BESÖKARE

Mässan är främst skapad för studerande på de Affärsjuridiska programmen men även andra studerande är varmt välkomna och brukar besöka arbetsmarknadsdagen.