MÄSSAN

Juroday är affärsjuristernas årliga arbetsmarknadsdag som äger rum på Linköpings Universitet. År 2021 kommer mässan hållas digitalt den 1-3 mars och anordnas tillsammans med FLiNS.

Juroday är till för att skapa en mötesplats för studenter och företag, där studenterna kan få kontakt med framtida arbetsgivare och där företag får en chans att marknadsföra sig, samt presentera eventuella traineeprogram eller erbjuda stipendium/examensarbetesplats till studenterna.

BESÖKARE

Dagen anordnas av den Affärsjuridiska Föreningen (AJF) och i år tillsammans med Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare vid Linköpings universitet.
Mässan är främst skapad för studerande på programmen men även andra studerande är varmt välkomna och brukar besöka arbetsmarknadsdagen.

De Affärsjuridiska programmen består av närmare 300 studerande på kandidatnivå, och drygt 100 studerande på masternivå, varav de flesta besöker mässan och tar del av dagens övriga event. Det kommer även bjudas in juridikstuderande från Karlstad och Örebro.