DE AFFÄRSJURIDISKA PROGRAMMENS ÅRLIGA ARBETSMARKNADSDAG

presenteras av Affärsjuridiska föreningen vid Linköpings universitet

Vi vill återigen välkomna studenter och företag till Affärsjurdiska föreningens arbetsmarknadsdag!
Mässan kommer gå av stapeln den 16 februari 2024


INFORMATION ANGÅENDE MÄSSAN 2024

16 FEBRUARI 2024
10:00-14:00
Colosseum, Campus Valla
Linköping Universitet

HUVUDSPONSOR