UTBILDNINGARNA

De Affärsjuridiska programmen är baserade på studier i juridik blandat med kurser i ekonomi, i syfte att matcha marknadens behov av personer kunniga i båda dessa ämnen. För de studenter som väljer Europainriktningen innefattas även studier i fransk eller tysk juridik. Programmen är uppbyggda i två etapper; först en treårig kandidatutbildning, som sedan följs av en tvåårig påbyggnad för att uppnå en masterexamen inom affärsjuridik.

Alumner från programmen finns spridda över hela världen i massor av olika tjänster, bl. a hos allt från Skatteverket och Finansinspektionen till Lindorff, Delphi samt inom EU:s olika organ.

Programmen var senast uppmärksammade efter Högskoleverkets granskning av de olika juridikutbildningarna, där programmen fick mycket höga betyg.

Läs mer här