Vad är Juroday?

ALLMÄNT

Juroday är den Affärsjuridiska Föreningens årliga arbetsmarknadsdag vid Linköpings Univeristet. Det främsta målet med Juroday är att sammanföra företag och studenter. Alltså är det ett jättebra tillfälle för både studenter och företag att träffa kommande arbetsgivare/arbetstagare.

I samband med mässan finns det inpirationsföreläsnigar, tävlingar, inviduella CV- granskningar, kontaktsamtal och möjlighet att vara mässvärd. Utöver det bjuds det på en hel del mingel och mäss-dagen avslutas alltid med en bankett för studenter, lärare och utställare - något som brukar vara mycket populärt!

fÖLJ VÅR INSTAGRAM

Följ gärna vårt konto @juroday på instagram! Utöver information om Juroday och alla utställare så får du även se arbetet bakom kulisserna.

Gilla oss även på Facebook @Juroday

JURODAY 2024

Mässan kommer att äga rum på Linköpings universitet mellan klockan
10.00 och 14.00. De Affärsjuridiska programmen består av närmre 300 studenter på
kandidatnivå, och drygt 100 studenter på masternivå, varav de flesta besöker mässan
och tar del av dagens olika events. Det kommer även bjudas in juridikstuderande från
Karlstad och Örebro. Dagen erbjuder alltså möjligheten att träffa flera hundra
blivande jurister, vilket gör Juroday till ett utmärkt tillfälle för er att marknadsföra
företag, presentera eventuella traineeprogram, stipendium eller examensarbeten för
studenter.

I samband med mässan kommer inspirationsföreläsningar att hållas. Det finns även
möjlighet för företag att erbjuda studenter individuell CV granskning med tips
inför framtida intervjuer samt kontaktsamtal. Det är uppskattade aktiviteter som ni vid
intresse mer än gärna får bidra med.

Dagen avslutas med en bankett dit alla utställare, lärare och studenter är varmt välkomna.
Det är ett väldigt bra tillfälle för företagsrepresentanter och studerande att mingla i en avslappnad miljö
och utveckla de kontakter de fått under dagen. Banketten består av en
trerättersmiddag med underhållning.


Postadress
Affärsjuridiska föreningen
Kårallen
Linköpings Universitet

581 83 Linköping