JURODAYMÄSSAN

MÄSSAN

Juroday är affärsjuristernas årliga arbetsmarknadsdag som äger rum på Linköpings Universitet. Juroday är till för att skapa en mötesplats för studenter och företag, där studenterna kan få kontakt med framtida arbetsgivare och där företag får en chans att marknadsföra sig, presentera eventuella traineeprogram eller erbjuda stipendium/examensarbetesplats till studenterna.

BESÖKARE

Dagen anordnas av den Affärsjuridiska Föreningen (AJF) och är främst skapad för studerande på de Affärsjuridiska programmen men även andra studerande är varmt välkomna och brukar besöka arbetsmarknadsdagen.
De Affärsjuridiska programmen består av drygt 300 studerande på kandidatnivå, och nästan 200 studerande på masternivå, varav de flesta besöker mässan och tar del av dagens övriga event. Det kommer även att bjudas in studenter i rättsvetenskap från Karlstad och juridikstuderande från Örebro.